Spýtajte sa knižnice

Knižnica Vám sprístupňuje novú službu Spýtajte sa knižnice. Svoje otázky môžete položiť prostredníctvom nasledovného formulára a odpovede Vám budú doručené do 2 pracovných dní. Nevylučujeme však aj skorší termín zaslania odpovede.

Pravidlá pri formulácii otázok

 1. Presná formulácia otázky
  Žiadame Vás o presnú formuláciu otázky a uvedenie údajov, ktoré už poznáte. Poznanie súvislostí nám značne uľahčí hľadanie odpovede a ušetrí zbytočnú prácu.
 2. Otázky, týkajúce sa počítačov
  Pri problémoch s počítačom Vám odporúčame vyhľadať počítačového odborníka.
 3. Právne otázky
  Pri otázkach z oblasti práva vyhľadajte právnu pomoc. Knižnica Vám môže poskytnúť informáciu o existencii určitého právneho predpisu, ale jeho výklad a aplikácia na Váš problém je vždy záležitosťou právnika.
 4. Otázky z najrôznejších oblastí
  Našou snahou bude odpovedať na Vaše otázky zo všetkých odborov a oblastí, ale musíte si uvedomiť možnosti knižnice a knihovníkov. Možno bude niekedy pre Vás lepšie adresovať otázku inej inštitúcii, špecializovanej na danú oblasť či odbor.
 5. Referáty, školské úlohy
  Nebudeme akceptovať Vaše požiadavky na vypracovanie referátov a iných školských úloh. Sme ochotní Vás navigovať pri vyhľadávaní literatúry k danej téme.
 6. Vyhľadávanie literatúry, vypracovanie rešerše
  Bežne vyhľadávanie literatúry na základe Vašej požiadavky nie je predmetom tejto služby, na to slúži online katalóg. Ak potrebujete vypracovať na istú tému rešerš, napr. k seminárnej či inej stredoškolskej či vysokoškolskej práci, môžete využiť online formulár objednávka rešerše. Upozorňujeme Vás však, že ide o platenú službu v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb ŠVK.

Pred odoslaním otázky skontrolujte Vaše údaje, najmä e-mailovú adresu, aby mohla byť odpoveď doručená.

Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.