prejsť do hlavného obsahu

19. storočie v zrkadle písomných prameňov: z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska

Autor/editor: Marcela Domenová

Prešov: ŠVK v Prešove, 2016. 276 s. ISBN 978-80-89614-30-1.

Predajná cena: 8,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Zborník obsahuje štúdie z viacerých tematických oblastí, ktoré sa spájajú s osobnosťou a dielom Ľudovíta Štúra, reflexiou jeho diela, ďalšími predstaviteľmi štúrovskej generácie (Štefan Václav Homola, Bohúš Nosák-Nezabudov), ale aj osobnosťami slovenského kultúrneho, národného i literárneho života (Jozef Budaváry-Krička, Ján Kutlík st., Martin Hamuliak, Pavol Ország Hviezdoslav). Aj v tomto zborníku sú prezentované zaujímavé tituly (staré tlače, periodiká) z rôznych pamäťových inštitúcií, prostredia škôl – výročné správy, divadelný život či vydavateľská a fotografická činnosť. Okrem časti Štúdie zborník obsahuje aj rubriky Kronika/Správy a Anotácie/Recenzie.