Historické kalendárium

2024

 • 28. marca podáva projekt Portál v cloude - kultúra otvorená všetkým na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • 4.-8. marca sa svojimi aktivitami opätovne zapája do celoslovensého podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý realizuje už svoj 25. ročník
 • 28. februára uskutočňuje vedecké kolokvium Duchovná kultúra pod Karpatmi v hodnotových interakciách (osobnosti – pramene – dejiny) ako súčasť celoslovenského projektu Rok kresťanskej kultúry, ktoré je venované aktuálnym výsledkom výskumov zameraných na literárnu tradíciu a medzikonfesionálny dialóg v prostredí východného Slovenska a pod Karpatmi
 • 26. februára - 28. marca v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu v Bratislave sprístupňuje výstavu laureátov Sacharovova cena za slobodu myslenia
 • 30. januára v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK uzatvára Kontrakt na rok 2024 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu odborných činností
 • 4. januára podpisuje Memorandum o spolupráci s Departement of Finnish, Finno-Ugrian nd Scandinavian Studies Faculty of Arts University of Helsinki

2023

 • 7.-8. decembra hybridnou formou (fyzicky aj online) realizuje na pôde Prešovskej univerzity vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku IV. v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity a Spoločensko-vedným ústavom SAV v Košiciach
 • od 1. decembra sprístupňuje službu BOOKPORT, ktorá umožňuje používateľom knižnice ročný prístup k cca 9500 odborných a populárnonáučných elektronických kníh
 • 25. novembra sa zúčastňuje na galavečeri ocenenia Roma Spirit 2023 v Národnom divadle Košice, kde riaditeľka Valéria Závadská odovzdáva cenu za kategóriu kultúra hudobníčke Barbore Botošovej
 • 6.-10. novembra organizuje na pôde knižnice Týždeň vedy a techniky na Slovensku so svojimi aktivitami - výstava Vedecká hračka - Vynálezy a Kúzelná fyzika
 • od 1. novembra realizuje ročný medzinárodný projekt LibraryEdu s nórskymi knižnicami, podporený Nórskym grantom, ako jeden zo slovenských partnerov
 • 23. októbra podpisuje Memorandum o spolupráci s Centrom jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavom rómskych štúdií
 • 9. októbra vyhlasuje 1. ročník súťaže v tvorbe eseje na tému Čo pre mňa znamená byť Európanom
 • 27.-28. septembra realizuje interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Vojna a mier v dejinách, knižnej kultúre a v prameňoch
 • 27. júna podpisuje Memorandum o spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu ako partner kategórie kultúra pri realizácii 15. ročníka ocenenia ROMA SPIRIT
 • 22.-26. mája realizuje Týždeň astronómie v knižnici v spolupráci s OZ Astronómia pre všetkých
 • 17. mája uskutočňuje fyzicky aj živým streamovaním Verejný odpočet činnosti knižnice za rok 2022 vo forme videodokumentu
 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK uzatvára Kontrakt na rok 2023 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničných činností

2022

 • 1.-2. decembra hybridnou formou (fyzicky aj online) realizuje odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku III. v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity a Spoločensko-vedným ústavom SAV v Košiciach na pôde Prešovskej univerzity
 • 26. novembra sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove zäčastňuje odovzdávania ocenenia Roma Spirit 2022, na ktorom riaditeľka knižnice Valéria Závadská odovzdáva ocenenie hercovi Františkovi Balogovi, laureátovi kategórie kultúra
 • 7.-11. novembra po dlhšom období sa svojimi aktivitami - výstava Vedecká hračka - Technika, Kúzelná fyzika a Virtuálny vesmír - opäť pripája k celoslovenskému podujatiu Týždeň vedy a techniky na Slovensku
 • počas roka si rôznymi formami (grafika na webe a sociálnej sieti, na podujatiach) pripomína 70. výročie zriadenia knižnice, ktoré vyvrchoľuje 25. októbra slávnostnou akadémiou v Divadle Viola v Prešove
 • 21.-22. septembra organizuje interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Kameň mudrcov alebo soľ nad zlato... (prírodné vedy - veda a technika v knižnej kultúre  a dejinách)
 • 25. augusta sa koná návšteva ministerky kultúry SR Sylvie Hroncovej
 • v priebehu leta sa tretíkrát stáva partnerom detskej letnej univerzity pre rómske deti Detská Romaverzita v spolupráci s OZ Ďakujem - Paľikerav a Ústavom rómskych štúdií
 • 11. mája realizuje fyzicky aj živým streamovaním Verejný odpočet činnosti knižnice za rok 2021 vo forme videodokumentu
 • 2. mája podpisuje Memorandum o spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i. v Košiciach, Spoločenskovedným ústavom
 • v apríli zakupuje ročnú licenciu a používateľom umožňuje prístup do plnotextovej databázy periodík v Maďarsku Arcanum Dighiteca
 • 14. marca otvára pre verejnosť novú všeobecnú študovňu po rozsiahlej rekonštrukcii
 • 4. marca realizuje prezentáciu edičnej činnosti oddelenia historických knižničných fondov za posledných 5 rokov pod názvom Kniha - slovo - pamiatka vo forme rozhovoru a diskusie redakčného tímu
 • od marca pokračuje v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu pri realizácii 14. ročníka ocenenia ROMA SPIRIT ako partner kategórie kultúra
 • 8. februára na základe hodnotenia spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj rozhodnutím ministra školstva, vedy výskumu a športu SR opätovne získava Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj na ďalších šesť rokov
 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK uzatvára Kontrakt na rok 2022 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničných činností

2021

 • 17. decembra na základe Kolaudačného rozhodnutia č. SÚ/14981/162487/2021-Sf/311 ukončuje rekonštrukciu a spúšťa úplnú prevádzku oddelenia knižnično-informačných služieb po rozsiahlej rekonštrukcii
 • vydáva fotografickú knihu Keriben, kumštos u Roma v rómskom jazyku a katalóg obrazov Neznáme farby osobností
 • 3. decembra realizuje online odborné podujatie Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku II. v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity a Spoločensko-vedným ústavom SAV v Košiciach
 • obstaráva samoobslužné rezervačné zariadenie remoteLocker, tzv. knihomat, na vypožičiavanie objednaných dokumentov, ako pokračovanie projektu implementácie RFID technológie a spúšťa jeho prevádzku v režime 24/7/365
 • 29. septembra uskutočňuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Cestou necestou... (non solum terrarum descriptio indagatioque... krajina - priestor - kultúra) venovanú 210. výročiu úmrtia prešovského rodáka Jána Mateja Korabinského
 • začiatkom júla sprístupňuje pre registrovaných používateľov vzdialeným prístupom databázu Beck-online prostredníctvom privátnej zóny na webovej stránke
 • 7.-8. júna realizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Non scholae, sed vitae discimus... (knižná kultúra - osobnosti - školstvo a školský život) usporiadanú pri príležitosti udalostí spojených s Memorandom národa slovenského
 • v zmysle štátnych opatrení (núdzový stav a obmedzenie pohgybu osôb) z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie opäť obmedzuje prevádzku pre verejnosť; zavádza dočasnú službu "výpožičky poštou", v rámci ktorej na požiadanie posiela objednané dokumenty na dobierku
 • 12. mája zriaďuje svoj kanál na úložisku videí YouTube a 26. mája na ňom premiérovo spúšťa Verejný odpočet činnosti knižnice za rok 2020 vo forme videodokumentu
 • od mája pokračuje v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu pri realizácii 13. ročníka ocenenia ROMA SPIRIT a stáva sa partnerom kategórie kultúra
 • 1. marca sťahuje a otvára čitáreň v obnovených priestoroch v sídelnej budove na Hlavnej ul. 99 a spúšťa prevádzku Window Gallery (Galéria v Okne) na výkladnom okne budovy, kde prezentuje vlastné výstavy ako aj výstavy fotografov a výtvarníkov z regiónu
 • 25. februára odovzdáva stavenisko a začína s rozsiahlou rekonštrukciou 2. nadzemného podlažia a hlavného vstupu do budovy oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1; zároveň upravuje prezenčné výpožičné služby

2020

 • 21. decembra podpisuje Zmluvu o dielo č. SVKPO-77/2020 na zhotovenie stavby s víťazným uchádzačom verejnej súťaže spoločnosťou UNISTAV a.s. Prešov na rekonštrukcia objektu oddelenia knižnično-informačných na Námestí mládeže č. 1 na základe projektovej dokumentácie Rekonštrukcia a modernizácia ŠVK - interiérové a exteriérové úpravy OKIS v celkovej výške 259 004 €
 • vydáva publikáciu Elena Lacková I (Život s novinami Romano nevo ľil) autora Alexandra Mušinku
 • 4. decembra realizuje odborné podujatie Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity
 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK uzatvára Kontrakt na rok 2021 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničných činností
 • 2. novembra realizuje projekt Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne prostrednícvtom pražského partnera divadla ARA ART online formou: divadelné predstavenie monodrámy Róm z perinky a diskusia o rómskom divadle a rómskej kultúre; ako súčasť projektu sa 8.-21. novembra realizuje výstava obrazov Jozefa Feča Neznáme farby osobností v parku Tusarova v Prahe
 • 23.-25. septembra realizuje výstavu súkromnej zbierky kníh zberateľa Michala Lapčáka s názvom Od rydla po rydlo... od tabuľky ku knihe (príbeh písma a Biblie)
 • 21. septembra získava stavebné povolenie na rekonštrukciu a modernizáciu oddelenia knižnično-informačných služieb a vyhlasuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
 • 9.-10. septembra uskutočňuje vedeckú konferenciu Pretiosa quam sit sanitas morbus docet... (osveta - zdravotníctvo - knižná kultúra - osobnosti) ako pripomenutie 250. výročia úmrtia prešovského lekára Jána Adama Raymana
 • v auguste začína spoluprácu s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu pri realizácii 12. ročníka ocenenia ROMA SPIRIT, v ktorom sa kolegyňa Jana Jáborová Kroková stáva členkou Pripravného výboru a riaditeľka Valéria Závadská členkou poroty kategórie Čin roka
 • 8. júla realizuje podujatie "živé knihy" s kapelou Lomnické čháve po prvý raz online formou na sociálnej sieti Facebook
 • začiatkom júla spúšťa novú webovú stránku s novými funkcionalitami
 • v dôsledku vyhlásenia pandémie ochorenia Covid-19 obmedzuje výpožičné služby, zavádza skenovanie článkov na požiadanie a zasielanie skenov e-mailom, ruší plánované podujatia alebo ich presúva do online prostredia
 • 27.-28. februára realizuje projekt Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne na vlastnej pôde: divadelné predstavenie Čirikloro alebo Čo hovorí vtáčik ARAart z Prahy, divadelné predstavenie Chameleon girl Nezávislého divadla Maďarska z Budapešti vo WAVE, centre nezávislej kultúry, a vernisáž výstavy Tisíce tvárí rómskeho divadla - Portréty hercov a ich dramatických postáv od Írska po Bulharsko, od Španielska po Rumunsko v Galérii v Caraffovej väznici
 • 20.-21. februára realizuje vedeckú konferenciu Jazyk, učebnice a literatúra v dejinách Slovenska (školstvo – knižná kultúra – osobnosti) pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka
 • 14. februára zriaďuje profil na sociálnej sieti Facebook

2019

 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v decembri uzatvára Kontrakt na rok 2020 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu odborných knižničných činností
 • pripravuje projekt Rekonštrukcia a modernizácia ŠVK – interiérové a exteriérové úpravy OKIS na rekonštrukciu 2. nadzemného podlažia oddelenia služieb na Námestí mládeže a zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektu knižnice
 • 2.-4. decembra realizuje projekt Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne na pôde maďarského partnera a žiadateľa projektu, Nezávislého divadla Maďarska v Budapešti, kde predstavuje výstavu obrazov Jozefa Feča Neznáme farby osobností, prezentáciu digitálnych kultúrnych objektov na Stredoeurópskej univerzite a predstavenie Róm z perinky divadla Actor pod vežou z Košíc
 • 30. novembra sa stáva laureátom ocenenia ROMA SPIRIT 2019 v kategórii kultúra za prácu dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry a na slávnostnom galavečere v Divadle Aréna v Bratislave preberajú ocenenie riaditeľka ŠVK Valéria Závadská a autorka projektu Erika Godlová
 • 20. novembra uskutočňuje konferenciu Kultúra Rómov v digitálnom prostredí v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove v jeho priestoroch
 • obstaráva samoobslužný výpožičný automat, tzv. selfcheck, a úspešne završuje prioritný projekt Implementácia technológie RFID v knižnici
 • 10.-11. septembra realizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Náboženské pomery a konfesionalita v odraze knižnej kultúru a prameňoch (osobnosti – udalosti – pamiatky)
 • v mesiacoch február – máj sa zapája do projektu vzdelávania na získanie certifikátu ECDL v štyroch moduloch, ktoré absolvujú 10 zamestnanci
 • začína s postupnou implementáciou nového loga vo svojej činnosti a dokumentoch

2018

 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v decembri uzatvára Kontrakt na rok 2019 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu odborných knižničných činností
 • obstaráva samoobslužný návratový automat, čím realizuje ďalšiu časť prioritného projektu Implementácia technológie RFID v knižnici, a spúšťa jeho prevádzku v režime 24/7/365
 • 26. septembra uskutočňuje vedeckú konferenciu Dejiny knižnej a duchovnej kultúry Slovenska usporiadanú pri príležitosti 200. výročia zriadenia Gréckokatolíckeho biskupstva (eparchie) v Prešove a 10. výročia zriadenia Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove
 • 20. septembra sa koná vernisáž výstavy Romové – 100 let v Československu 1918-2018 v priestoroch Staromestskej radnice v Prahe, na ktorú v rámci uzatvorenej zmluvy s Múzeom rómskeho národného obrodenia v Prahe knižnica zapožičala svoje artefakty a dokumenty z knižničného fondu
 • realizuje súťaž „LOGO ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V PREŠOVE“, ktorého víťazkou sa stala Zuzana Kutašová
 • 24.-25. apríla realizuje vedeckú konferenciu Udalosti a osobnosti formovania moderného slovenského národa (knižná kultúra – jazyk – školstvo – osveta) usporiadanú pri príležitosti pripomenutia si udalostí z revolučných rokov 1848/1849, ako aj životných jubileí významných osobností v dejinách Slovenska

2017

 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v decembri uzatvára Kontrakt na rok 2018 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu odborných knižničných činností
 • v septembri realizuje prioritný projekt Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra – ich úloha a poslanie v modernej spoločnosti, ktorého obsahom sú aktivity k 65. výročiu zriadenia knižnice (1952-2017):
  • 19. septembra - slávnostná akadémia v priestoroch Slovenského technického múzea – Národnej kultúrnej pamiatky Solivar, zrekonštruovaného Skladu soli ako spojenie výročia knižnice,  výročia sídelného mesta Prešov (770. výročie prvej písomnej zmienky) a celoeurópskeho podujatia Dní európskeho kultúrneho dedičstva
  • 19. septembra - vernisáž výstavy Fragmenty z historického fondu ŠVK Prešov : keď kniha lahodí duši a oku zameranej na predstavenie historického fondu ŠVK Prešov, výstavy portrétov svetových osobností s rómskymi koreňmi Neznáme farby osobností a výstavy fotografií rómskych súčasníkov z rôznych oblastí Chlieb a hry
  • 20.-21. septembra - konferencia Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti v priestoroch knižnice na Námestí mládeže 4
 • 13.-14. septembra realizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Tvorba, preklad a kritika v interdisciplinárnych súvislostiach (Ivan Macinský a slovensko-ukrajinské vzťahy)
 • od januára spúšťa ostrú prevádzku elektronického dochádzkového systému

2016

 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v decembri uzatvára Kontrakt na rok 2017 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu odborných knižničných činností
 • 23. novembra iskutočňuje konferenciu k dejinám knižnej a duchovnej kultúry Verbum – liber – oratio (Slovo – kniha – modlitba) pri príležitosti 470. výročia úmrtia teológa a reformátora Martina Luthera
 • 13. októbra realizuje vedeckú konferenciu Osobnosti miest a regiónov v knižnej kultúre a dobových prameňoch venovanú 105. výročiu narodenia knihovníka, bibliografa a bývalého riaditeľa Štátnej vedeckej knižnice Jozefa Repčáka za osobnej účasti jeho synov
 • počas mesiacov jún – september realizuje rekonštrukciu interiérových priestorov 1. nadzemného podlažia oddelenia knižnično-informačných služieb ako súčasť prioritného projektu Implementácia technológie RFID v knižnici
 • zakupuje a implementuje elektronický dochádzkový systém a spúšťa jeho skúšobnú úrevádzku
 • 20. apríla sa v Krajskom múzeu v Prešove uskutočňuje otvorenie výstavy Neznáme farby osobností, výstavy 13 originálnych portrétov svetoznámych osobností kultúry a spoločenského života s rómskymi koreňmi mladého rómskeho autora Jozefa Feča; súčasťou vernisáže bol moderovaný rozhovor s autorom
 • 10. februára po prvý raz získava Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj na šesťročné obdobie

2015

 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v závere roka uzatvára Kontrakt na rok 2016 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu odborných knižničných činností
 • 7. novembra realizuje poslednú „živú knihu“ s novinárkou Jarmilou Vaňovou a vysokoškolským učiteľom Stanislavom Cinom pri príležitosti Svetového dňa rómskeho jazyka (5. november); hudobným hosťom je kapela Bohemiens z Bratislavy so svojou primáškou Barborou Botošovou a vlastným hosťom Agátou Sziemaszko z Poľska a ich multikultúrny koncert s hudbou a piesňami národnostných menšín žijúcich na Slovensku: rómskej, židovskej, maďarskej, poľskej, ruskej, srbskej, rusínskej a bulharskej národnostnej menšiny, ovplyvnené veľmi populárnym world music štýlom
 • 1. októbra sa Rozhodnutím MK SR o zmene zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Prešove č. MK-2811/2015-110/14270 mení zriaďovacia listina v zmysle nového zákona o knižniciach
 • 24. augusta realizuje tretie podujatie v rámci projektu Živé knihy... venované rómskemu holokaustu; hosťami sú Ľudovít Petík so spomienkami na svojho otca, ktorý prežil toto neľahké obdobie, a Mgr. Lucia Segľová, PhD., ktorá prezentuje výsledky svojho výskumu Rómov v stredoslovenskom regióne; hudobnými hosťami sú skladateľ Miroslav Rác a speváčka Žaneta Štipáková
 • 22. júna uskutočňuje druhú "živú knihú" s klaviristom, skladateľom a hudobným producentom Eugenom Vizvárym a hudobným hosťom cimbalovou hudbou Ďusi Band z Prešova a speváčkami Žanetou Štipákovou a Vanesou Sivákovou
 • 20. apríla realizuje prvé zo štyroch podujatí v rámci prioritného projektu Živé knihy (slovo - obraz - zvuk) s podporou Ministerstva kultúry SR; prvou "živou knihou" je režisér a producent Jozef Banyák a hudobným hosťom kapela Gipsy Kings Revival
 • 23.-27. marca realizuje podujatia v rámci celoslovenskej knihovníckej akcie Týždeň slovenských knižníc 2015 (16. ročník): Spolupráca Záchrannej zdravotnej služby s verejnosťou - prednáška Krajského operačného strediska ZZS v Prešove spojená s besedou a ukážkami prvej pomoci; Kultúra jazyka a slova v starých tlačiach (od národného obrodenia po kodifikáciu slovenského jazyka) - výstava spojená s odbornou prednáškou; Rómska kultúra v digitálnej podobe - prezentácia tancov, hudobných vystúpení, divadiel a remesiel; Michal Socha: Andrej a Ján Šilanovci - prezentácia publikácie spojená s autorskou besedou; Mária Ňachajová: Siluety - prezentácia zbierky poézie spojená s autorskou besedou
 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v januári uzatvára Kontrakt na rok 2015 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničných činností

2014

 • v mesiacoch september a október prebieha séria podujatí k ukončeniu realizácie aktivít národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, ktoré vrcholia slávnostným ukončením 29. októbra
 • 10.-11. septembra sa koná vedecká konferencia Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a začiatkom 20. storočia (východné Slovensko - pamiatky, osobnosti - udalosti) pri príležitosti 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny
 • 31. marca - 4. apríla realizuje podujatia v rámci celoslovenskej knihovníckej akcie Týždeň slovenských knižníc 2014: prezentáciu edičnej činnosti ŠVK k výskumu dejín knižnej a duchovnej kultúry za rok 2013 spojenú s prednáškami a autorskou besedou pod názvom Prešovskí vydavatelia a kníhkupci - Révaiovci a Michal Hirjak - osobnosť ukrajinskej a rusínskej etnografie a výstava Taras Hryhorovyč Ševčenko - poet a výtvarník z knižničných fondov ŠVK spojená s odbornou prednáškou Márie Ňachajovej o Ševčenkovej tvorbe
 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v januári uzatvára Kontrakt na rok 2014 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničných činností

2013

 • pripravuje projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu interiéru 1. nadzemného podlažia oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1
 • 17. septembra realizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Slovenska (knižná kultúra - pamiatky - osobnosti) venovanú 1150. výročiu príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
 • 14. augusta podpisuje Zmluvu o spolupráci s Rehoľou piaristov v Nitre a Súkromnou základnou školou v Sabinove za účelom zachovania a ochrany historických knižných dokumentov (piaristická knižnica), ktoré budú na základe tejto zmluvy uložené v priestoroch knižnice, ktorá tým získava právo na ich elektronické spracovanie a sprístupňovanie
 • 8. marca preberacím konaním stavby ukončuje rekonštrukciu objektu knižnice na Námestí mládeže č. 4 a Kolaudačným rozhodnutím č. B 3488/2013-Čj zo dňa 18. marca získava povolenie na užívanie stavby; následne prijatím nových zamestnancov a postupným vybavením kancelárskym nábytkom a technikou zriaďuje nový organizačný útvar dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
 • Rozhodnutím č. MK 1159/2013-222/3956 zo dňa 8. marca Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje za historický knižničný fond 1. časť vzácnych historických dokumentov - 14 rukopisov a 217 tlačí zo 16.-19. storočia, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Štátnej vedeckej knižnice v Prešove
 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK uzatvára Kontrakt na rok 2013 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničných činností

2012

 • v spolupráci so SNK v Martine 25. októbra organizuje 4. ročník odborného seminára pre katalogizátorov knižníc 4. východoslovenský KatWork
 • 5. októbra podpisuje Zmluvu o dielo č. SVKPO-16/2012 na zhotovenie stavby s víťazným  uchádzačom verejnej súťaže spoločnosťou DAG SLOVAKIA s.r.o. Prešov, ktorou sa začína 5-mesačná rekonštrukcia objektu knižnice na Námestí mládeže č. 4 v Prešove získaného pre účely realizácie národného projektu v celkovej výške 194 000 €
 • 10.-14. septembra si pripomína 60. vyročie svojho zriadenia realizáciou odborných a spoločenských podujatí, napr. výstava fotografií amerických národných parkov Amazing USAslovenského fotografa Filipa Kuliseva, vedecká konferencia Dejiny knižnej kultúry východného Slovenska III, výstava Edičná činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Prešove 1952-2012, slávnostná akadémia a divadelné predstavenie, prezentácia a krst publikácie Pamätná kniha mesta Prešova I-III, deň otvorených dverí pre verejnosť
 • ukončuje trojročný projekt Najstrašia kronika mesta Prešov - Pamätná kniha mesta Prešova, ktorého výsledkom je vydanie 3 zväzkov faksimile rukopisu najstaršej kroniky mesta z pera prešovského kronikára Bela Kleina-Tesnoskalského, obohatené o historicko-kritický rozbor, poznámky, komentáre a vedecké štúdie mapujúce konkrétne dejinné obdobia Prešova
 • v rámci realizácie projektu Riešenie opráv nehnuteľností ŠVK v Prešove, Hlavná 99 - zadný trakt zabezpečuje kompletnú opravu sociálnych zariadení, výmenu okien, podlahových krytín (bibliografické oddelenie) a protipožiarnych dverí v celkovej výške 25 000 €
 • 23. februára podpisuje s Úradom vlády SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v schválenej výške 1 913 406,46 €
 • predkladá štvorročný projekt Implementácia RFID technológie v knižnici, ktorého cieľom je efektívnejšie poskytovanie výpožičných služieb a súčasne efektívnejšia ochrana knižničného fondu prostredníctvom zavedenia moderných knižničných technológií na báze rádiofrekvenčnej identifikácie dokumentov ako napr. samoobslužný výpožičný pult, samoobslužný návratový automat s triediacou linkou, detekčné brány, inicializačné stanice, inventarizačná jednotka apod.
 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK uzatvára Kontrakt na rok 2012 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničných činností/aktivít v rámci projektov Knižničná činnosť, Edičná a vydavateľská činnosť, Vedecko-výskumná činnosť a Správa a prevádzka

2011

 • 9. septembra realizuje prezentáciu a krst personálnej bibliografie Kveta a Jozef Stražanovci, venovanej manželskej hereckej dvojici, dlhoročným členom činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove
 • vzhľadom na havarijný stav realizuje v letnom období rekonštrukciu kotolní v dvoch administratívnych prevádzkach knižnice na Hlavnej ul. 99 a na Námestí mládeže č. 1 v celkovej výške 99 000 €
 • 26. júna v spolupráci so SNK v Martine organizuje 3. ročník odborného seminára pre katalogizátorov knižníc 3. východoslovenský KatWork
 • predkladá zriaďovateľovi na posúdenie a schválenie návrh verejnej práce Centrálny knižničný sklad na vybudovanie jediného skladu na uloženie celého knižničného fondu ako alternatívu za pozastavenie projektových prác pre výstavbu účelovej budovy
 • v marci získava poverenie ministra kultúry SR na prípravu a realizáciu národného projektu OPIS PO 2 s názvom Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry a 4. novembra predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok na odborné hodnotenie a schválenie v celkovej výške 1 924 000,00 €
 • 30. marca organizuje 3. ročník odborného seminára Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska
 • uzatvára projekt Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK, čím sa zavŕšilo elektronické spracovanie katalogizačných lístkov a sprístupnenie záznamov o dokumentoch fondu cez online katalóg a predkladá trojročný projekt Retrokonveriza knižničného fondu ŠVK - II. fáza na spracovanie posledných dokumentov v objeme 60 000 zv., ktoré neboli spracované v lístkovom katalógu
 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK uzatvára Kontrakt na rok 2011 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničných činností

2010

 • v spolupráci so SNK v Martine organizuje 2. ročník odborného seminára pre katalogizátorov knižníc 2. východoslovenský KatWork
 • 6. októbra podpisuje Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľnosti s TORY Real a.s. Prešov na nehnuteľnosti na Námestí mládeže č. 4 v celkovej výške 406 000 € za účelom realizácie národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
 • v auguste sa koná návšteva ministra kultúry SR Daniela Krajcera
 • v rámci prioritného projektu Riešenie opráv objektov v celkovej výške 100 000 € zabezpečuje kompletnú výmenu podláh a opravu fasády v budove na Námestí mládeže č. 1, sanáciu základov národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ Záborské a výmenu okien a dverí ako aj opravu fasády zadného traktu budovy na Hlavnej ul. 99
 • začína s realizáciou trojročného projektu vydania faksimile rukopisu najstaršej kroniky mesta Prešova pod názvom Pamätná kniha mesta Prešova ako obraz histórie mesta zachytený perom historika, prekladateľa a publicistu Bela Kleina-Tesnoskalského, originál ktorého sa nachádza v Štátnom archíve Prešov, pobočka Prešov
 • počas Týždňa slovenských knižníc organizuje 2. ročník odborného seminára so zameraním na výskum duchovnej a knižnej kultúry v období stredoveku a novoveku pod názvom Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Prešova
 • zriaďovateľ vydáva Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 19. februára 2010, na základe ktorého sa pripravuje na realizáciu národných projektov financovaných v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry a získava stavebný objekt na ich realizáciu na Námestí mládeže 4 v Prešove

2009

 • v spolupráci so SNK v Martine organizuje 1. ročník odborného seminára pre katalogizátorov 1. východoslovenský KatWork vzhľadom na pozitívny ohlas na konanie nultého ročníka v roku 2008, čím začína tradíciu odborných knihovníckych podujatí v oblasti katalogizácie dokumentov
 • uzatvára dvojročný projekt a vydáva publikáciu Imagines narrantes: knižná grafika 16. storočia v historických knižniciach Prešova
 • realizuje projet Autentifikácie, autorizácie a manažmentu prístupu a zavádza tzv. "knižničný pas" ako preukaz používateľa ŠVK v podobe bezkontaktnej čipovej karty
 • realizuje kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie v budove Hlavná 99 (predný trakt) ako opatrenie na odstránenie havarijného stavu
 • zabezpečuje kompletnú výmenu okien a vstupných dverí v budove oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1 a opravu fasády na budove Hlavná 99 (zadný trakt)

2008

 • organizuje odborný seminár Duchovné bohatstvo východného Slovenska – knižná kultúra
 • ukončuje národný projekt – podprojekt ŠVK a otvára informačno-vedecké centrum pre podnikateľov
 • predkladá stavebný zámer verejnej práce Výstavba účelovej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Prešove na posúdenie štátnou expertízou

2007

 • s podporou Ministerstva kultúry SR organizuje medzinárodnú konferenciu Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku pri príležitosti 55. výročia vzniku knižnice
 • podpisuje zmluvu so Slovenskou národnou knižnicou v Martine o realizácii národného projektu – podprojekt ŠVK a začína s rozsiahlou rekonštrukciou časti zadného traktu budovy na Hlavnej 99
 • začína so sťahovaním starých tlačí (16.- 19. storočie) do zabezpečeného depozitu v budove na Hlavnej ul. 99 (zadný trakt)

2006

 • začína s prevádzkou slovanskej študovne
 • vypisuje a realizuje súťaž návrhov na ideové architektonické riešenie novostavby Štátnej vedeckej knižnice v Prešove
 • začína s realizáciou projektu Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK, ktorého obsahom je spracovanie katalogizačných záznamov do knižnično-informačného systému
 • organizuje odborný seminár Historické tlače a periodiká prešovskej proveniencie. Prešovskí tlačiari a vydavatelia 17.-21. storočia

2005

 • podpisuje zmluvy o vzájomnej spolupráci s Univerzitnou knižnicou Užhorodskej štátnej univerzity v Užhorode a so Zakarpatskou oblastnou univerzálnou vedeckou knižnicou v Užhorode
 • na základe zmluvy o spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine implementuje knižnično-informačný systém Virtua a všetky moduly nového systému uvádza do praxe
 • predkladá investičný zámer výstavby novej budovy Štátnej vedeckej knižnice na zaradenie do Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2006-2008, ktorý je vládnym uznesením č. 550 zo dňa 13. júla schválený
 • s podporou Ministerstva kultúry SR rekonštruuje časť priestorov v budove na Hlavnej 99 a zriaďuje slovanskú študovňu, vzdelávacie centrum knižnice a pracovisko konzervovania a reštaurovania dokumentov
 • realizuje kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie v budove Hlavná 99 (zadný trakt) ako opatrenie na odstránenie havarijného stavu

2004

 • riaditeľkou sa stáva Mgr. Valéria Závadská
 • podpisuje dohodu o vzájomnej spolupráci so Slovanskou knižnicou pri Národnej knižnici ČR v Prahe, s knižnicou Ústavu pro soudobé dějiny v Prahe a s knižnicou Ústavu mezinárodních vztahů v Prahe
 • podpisuje zmluvu o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G so Slovenskou národnou knižnicou v Martine
 • na základe požiadaviek Útvaru hlavného architekta mesta Prešov realizuje zastavovaciu a overovaciu štúdiu novostavby knižnice na pridelený stavebný pozemok na rozhraní ulíc Vl. Clementisa a Matice slovenskej
 • ako 1 z 11 účastníkov sa zúčastňuje príprav národného projektu Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie, ktorý je predložený Ministerstvu hospodárstva SR so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby

2003

 • realizuje projekt Modernizácia študovní a čitárne oddelenia knižnično-informačných služieb v budove na Námestí mládeže 1 s pripojením celej knižnice na internet prostredníctvom vládnej siete Govnet
 • podpisuje dohodu o vzájomnej spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici a sprístupňuje Kontaktné informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR v knižnici

2002

 • 1. apríla prechádza opäť pod priame riadenie Ministerstva kultúry SR, ktoré vydáva novú zriaďovaciu listinu
 • s podporou Ministerstva kultúry SR pri príležitosti 50. výročia vzniku Štátnej vedeckej knižnice otvára študovňu špeciálnych dokumentov v budove na Hlavnej 99

2001

 • začína spoluprácu s Goetheho inštitútom v Bratislave a zriaďuje Poradenské centrum pre výučbu nemeckého jazyka
 • podpisuje dohodu o vzájomnej spolupráci s Informačnou kanceláriou Rady Európy v Bratislave a sprístupňuje Informačné miesto Rady Európy v knižnici
 • s podporou grantu Nadácie otvorenej spoločnosti Open Society Foundation a Ministerstva kultúry zriaďuje mikrovlnné pripojenie na internet a otvára databázovú študovňu v budove na Hlavnej 99
 • podpisuje dohodu o spolupráci na súbornom katalógu periodík SR s Univerzitnou knižnicou v Bratislave

2000

 • opäť sa mení názov na Štátna vedecká knižnica

1999

 • riaditeľkou sa stáva PhDr. Anna Hudáková

1998

 • je sprístupnená webová stránka knižnice na internete a zriadený dial-up prístup na internet s jedným prístupovým miestom pre používateľov

1997

 • 1. januára prechádza pod riadenie Krajského úradu v Prešove, ktorý vydáva novú zriaďovaciu listinu
 • plní úlohy metodického centra pre knižnice Prešovského kraja

1996

 • mení sa názov na Krajská štátna knižnica
 • oddelenie knižnično-informačných služieb sa sťahuje do budovy bývalého Projektového ústavu kultúry na Námestí mládeže 1

1995

 • riaditeľkou sa stáva PaedDr. Oľga Straková
 • v rámci reštitučného konania na základe podpísanej dohody o vydaní vecí vracia fondy cirkevných historických knižníc pôvodným majiteľom – Evanjelickej cirkvi a.v., pričom zároveň podpisuje dodatok k dohode o prístupe ŠVK k historickému fondu a jeho spracovávaniu, a Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

1994

 • 20. apríla zriaďovateľ vydáva novú zriaďovaciu listinu

1993

 • pokračuje automatizácia knižničných procesov – automatizácia výpožičného systému

1992

 • pokračuje automatizácia knižničných procesov – elektronické spracovávanie regionálnej, rusínsko-ukrajinskej a pedagogickej bibliografie (článková bibliografia)

1991

 • získava právo povinného výtlačku českej knižnej produkcie
 • 15. septembra zriaďovateľ vydáva nový štatút, podľa ktorého sa knižnica stáva univerzálnou vedeckou knižnicou so špecializáciou na pedagogiku, psychológiu, literárne vedy, výtvarné umenie, rusínsko-ukrajinskú a regionálnu literatúru
 • zakupuje prvé tri osobné počítače a spúšťa automatizáciu niektorých knižničných procesov – elektronické spracovávanie mennej a vecnej katalogizácie
 • riaditeľom sa stáva PhDr. Dušan Draganovský

1990 

 • po 37 rokoch sa sťahuje z budovy Evanjelického kolégia do budovy bývalého Okresného výboru KSČ na Námestí mieru 3
 • realizuje spracovanie projektovej úlohy rekonštrukcie budovy Ul. SRR 45, vrátane grafickej a dokladovej časti, a predkladá ju na schválenie zriaďovateľovi
 • realizuje rekonštrukciu plynovej kotolne v budove Ul. SRR 99 (dnes Hlavná 99)
 • vypracúva štúdiu Informačný systém v ŠVK Prešov
 • získava právo povinného výtlačku slovenskej knižnej produkcie
 • realizuje revíziu historických fondov Kolegiálnej knižnice a začína spracovávať katalóg jej historických knižničných fondov

1988

 • využíva pridelený kaštieľ v Chminianskej Novej Vsi a budovu na Ul. Matice slovenskej (Sídlisko III) ako depozity knižničného fondu ako náhrady za doterajšie nevyhovujúce sklady
 • uhradením ceny modernizačných prác na budove Ul. SRR 45 stanovenú v hospodárskej zmluve o prevode správy vo výške 1 464 tis. Kčs preberá budovu do svojej spávy a plánuje jej rekonštrukciu; začína sa s projektovými prácami na rekonštrukciu objektu
 • začína s rekonštrukciou budovy Ul. SRR 99, predný trakt (dnes Hlavná 99)

1986

 • realizuje konferenciu a dr. Jozefovi Repčákovi
 • začína pracovať na riešení výskumnej úlohy Tlače XVI. storočia v fonde ŠVK Prešov

1984

 • začína plniť nové úlohy v rámci celoslovenskej koordinácie vedného odboru slavistika

1983

 • začína so spracovaním pozostalosti bývalého riaditeľa dr. Jozefa Repčáka
 • 1. novembra zriaďovateľ vydáva nový štatút knižnice

1982

 • zriaďuje samostatnú čitáreň oddelenia služieb

1981

 • sťahuje riaditeľstvo, hospodársko-správne oddelenie a bibliografické oddelenie do zrekonštruovaného zadného traktu na Ul. SRR 99 (dnes Hlavná 99)
 • sprístupňuje verejnosti bibliografickú študovňu so stálou konzultantskou službou

1980

 • zavádza stálu konzultantskú službu na oddelení styku s čitateľom
 • plánuje zapojenie do strojového spracovania prírastkov zahraničných kníh po vzore ŠVK v Košicicach
 • sťahuje oddelenie akvizície a katalogizácie do zrekonštruovaného predného traktu budovy na Ul. SRR 99 (dnes Hlavná 99) napriek tomu, že rekonštrukcie nebola úplne ukončená

1978

 • v 3. štvrťroku obmedzuje nákup dokumentov do knižničného fondu pre nedostatok skladovacích priestorov
 • nezúčastňuje sa na výskumnej činnosti v dôsledku nedoriešenej koncepcie nových výskumných úloh a chýbajúcich personálnych kapacít
 • vyhotovuje správu Súčasný stav a perspektívy rozvoja ŠVK v Prešove do roku 1990 pre Ministerstvo kultúry SSR
 • vypracúva Ideový projekt Investičného zámeru pre výstavbu novej budovy knižnice

1977

 • začína s rekonštrukcou budovy na Ul. SRR 99, predný trakt (dnes Hlavná 99)
 • zakupuje reprografický prístroj COSTAR pre potreby oddelenia služieb
 • upozorňuje nevyhovujúce pracovné podmienky zamestnancov a na zdĺhavé vybavovanie výpožičných služieb v dôsledku zlej priestorovej situácie, lokalizácie skladov knižničného fondu a nedostatočného počtu miest v študovni

1976

 • preberá projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy na Ul. SRR 99, predný trakt (dnes Hlavná 99)
 • Adamovské strojárne dodávajú v roku 1974 objednanú rezačku na papier do kníhviazačskej dielne

1975

 • zakupuje historický kaštieľ v obci Záborské za účelom zriadenia depozitu na uloženie knižničného fondu

1974

 • riaditeľom sa stáva PhDr. Jozef Rešovský
 • zakupuje budovu v Mestskej pamiatkovej rezervácii na Ul. SRR 99, predný trakt (dnes Hlavná 99) na prevádzku a uloženie knižničného fondu a začína s projektovou prípravou jej rekonštrukcie

1973

 • vyhotovuje sa znalecký posudok na budovu Ul. SRR 99 (dnes Hlavná 99)
 • Ministerstvo kultúry SSR schvaľuje kúpnu zmluvu na nákup objektu

1972

 • svojimi aktivitami sa zapája do podujatí k medzinárodnému roku knihy
 • hodnotí 20 rokov svojej existencie a získava pamätné medaily MsNV a Filozofickej fakulty v Prešove
 • plánuje zakúpenie budovy na Ul. SRR 99 (dnes Hlavná 99) pre účely knižnice

1970

 • prechádza pod priame riadenie Ministerstva kultúry SSR, ktoré vydáva novú zakladaciu listinu a nový štatút knižnice
 • začína s budovaním katalógu periodík, aj retrospektívne
 • podieľa sa na príprave a riešení rezortných výskumných úloh, najmä v oblasti výskumu dejín knižnej kultúry
 • opätovne upozorňuje na nevyhovujúce priestory: zlé dispozičné riešenie využívaného historického objektu kolégia a nedostatok priestorov pre uloženie knižničného fondu

1969

 • začína so spoluprácou na rôznych výskumných úlohách v oblasti knihovníctva, bibliografie a vedeckých informácií
 • spolupracuje s Encyklopedickým kabinetom SAV na príprave Slovníka obcí na Slovensku

1968

 • dochádza k finančnej a hospodárskej delimitácii knižnice od Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach k 1. januáru
 • prvýkrát upozorňuje na nedostatočné a nevyhovujúce priestorové kapacity pre knižnicu a sklady knižničného fondu

1967

 • 1. júla vzniká Štátna vedecká knižnica v Prešove ako samostatná rozpočtová organizácia
 • zriaďovateľ Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach vydáva nový štatút Štátnej vedeckej knižnice v Prešove
 • riaditeľom sa stáva PhDr. Jozef Repčák
 • rozbieha spoluprácu v oblasti domácej a medzinárodnej výmeny dokumentov

1961

 • knižnica je poverená správou cirkevných historických knižníc – Kolegiálnej knižnice Evanjelickej cirkvi a.v. v Prešove a Diecéznej (Eparchiálnej) knižnice Gréckokatolíckej cirkvi v Prešove

1960

 • august – uznesením Krajského národného výboru v Košiciach je zrušená Štátna vedecká knižnica a vzniká Štátna vedecká knižnica v Košiciach, pracovisko Prešov
 • riaditeľom sa stáva Rudolf Lukáč

1956

 • začína s realizáciou bibliografickej činnosi, vrátane regionálnej a ukrajinskej bibliografie
 • zriaďuje sa vysunuté pracovisko Matice slovenskej v Martine pre spracovanie historických dokumentov na území mesta Prešov

1954

 • mení sa názov na Štátna vedecká knižnica
 • knižnica sa sťahuje do priestorov historického Evanjelického kolégia na Hlavnej 137

1953

 • 1. januára sprístupňuje pre verejnosť svoje priestory v historickej budove Paláca Klobušických na Hlavnej 22
 • začína budovať autorský a systematický katalóg

1952

 • 1. septembra vzniká Štátna študijná knižnica výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave č. 33976/52-IV/3 v pôsobnosti Krajského národného výboru v Prešove
 • riaditeľom sa stáva profesor Michal Dubay
 • postupne formuje tri odborné oddelenia: oddelenie akvizície, oddelenie katalogizácie a oddelenie pre styk s verejnosťou