Kontakty

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Hlavná  99
081 89  Prešov

IČO: 00164682
DIČ: 2021240595

web stránka: www.svkpo.sk;  portál digitálnych objektov: www.portalsvk.sk

kontakt na sekretariát: kniznica@svkpo.gov.sk;  tel.: +421 51 2451 101

kontakt pre služby používateľom: okis@svkpo.gov.sk;  tel.: +421 51 2454 212

kontakt pre médiá: projekt@svkpo.gov.sk;  tel.: +421 917 996 974

kontakt pre podávanie sťažností: staznosti@svkpo.gov.sk

Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Napíšte nám

zadajte vaše meno a priezvisko
uvádzajte v tvare meno@domena napr.: pista.hufnagel@mojmejl.sk
Uveďte prosím detailný popis požiadavky/problému.