Fotogaléria

 

Priestory pre verejnosť

Štátna vedecká knižnica v Prešove je univerzálna vedecká knižnica s viac ako 600 000 dokumentmi v knižničnom fonde. Sídlo má v centre mesta, ďalšia administratívna budova, v ktorej od roku 1996 sídli oddelenie knižnično-informačných služieb, ale aj iné odborné pracoviská, je na Námestí mládeže. Tu knižnica poskytuje absenčné výpožičné služby v požičovni alebo prostredníctvom svojich najnovších zariadení fungujúcich na princípe RFID technológie. Prezenčné služby poskytuje vo všeobecnej študovni a v študovni romistiky Eleny Lackovej, ktorá je súčasťou dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.

Komentovanú prechádzku našimi priestormi môžete zažiť aj v našej virtuálnej prehliadke knižnice.