prejsť do hlavného obsahu

Vitajte

Ľudia v spojení s modernými technickými a technologickými vymoženosťami totiž musia dosiahnuť iba jedno:

aby knižnice a internet existovali v symbióze a navzájom sa dopĺňali. Štátna vedecká knižnica v Prešove má rovnaký záujem.

Spoznajte našu knižnicu

Novinky - Oznamy

Archív

Kalendár podujatí

Kniha týždňa

V tomto týždni sme do nášho knižničného fondu zaradili aj tento zaujímavý titul:

Novinky z www.portalsvk.sk

Miroslav Pollák

Miroslav Pollák

RNDr. Miroslav Pollák – rómskej téme sa venuje od roku 1998 v spolupráci s viacerými mimovládnymi neziskovými organizáciami. Svoje výskumné aktivity zameriava na štúdium sociálnej ekonomiky, komunitný rozvoj, problematiku chudoby a systémové riešenia sociálneho postavenia marginalizovaných skupín. V období rokov 2010 – 2012 bol splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity. Dlhodobo pôsobí v oblasti ľudských práv. Ako aktivista a predseda Občianskeho združenia Krásny Spiš navrhuje a realizuje projekty zamerané na násilie a neslobodu počas 20. storočia. Zorganizoval niekoľko desiatok výstav na tému exodov a na tému národností na Slovensku. Inicioval výstavbu pamätníka obetiam exodov na Slovensku a vydal niekoľko kníh z oblasti ľudských práv. Angažované kultúrne aktivity s celospoločenským dopadom uskutočňuje v rámci spolku Živá kultúra. …čítať ďalej

Náš tip z eshopu

Liber – Verbum – Monumentumque II.: konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách

Autor/Editor: Marcela Domenová (ed.) Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019. 176 s. ISBN 978-80-89614-63-9

kúpiť