Správy o činnosti a hospodárení

 

Správy o činnosti a hospodárení, resp. výročné správy sú verejne prístupným dokumentom o činnosti knižnice vždy za posledný rok. Vzhľadom na formu hospodárenia (ŠVK je štátna rozpočtová organizácia) je knižnica povinná vypracovať správu o svojej činnosti a o nakladaní s verejnými prostriedkami, ktorú prezentuje na verejnom odpočte. 

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2023

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2022
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2021
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2020
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015