Pracoviská knižnice

 

útvar riaditeľa - Hlavná 99, Prešov
riaditeľka: Mgr. Valéria Závadská

 • sekretariát
  Hlavná 99, Prešov
  +421 51 2451 101
  kniznica@svkpo.gov.sk
 • zodpovedná osoba - GDPR
  Hlavná 99, Prešov
  +421 51 2451 127
  gdpr@svkpo.gov.sk

oddelenie knižnično-informačných služieb - registrácia používateľov, výpožičky, rešerše, MVS
vedúca oddelenia: PhDr. Valéria Ferková

 • požičovňa - výdaj, predĺženie, vrátenie kníh
  Námestie mládeže 1, Prešov

  +421 51 2454 213
  +421 918 512 985

  pozicovna@svkpo.gov.sk
 • všeobecná študovňa - prezenčné štúdium, prístup na internet, elektronické zdroje, objednávka rešerše
  Námestie mládeže 1, Prešov
  +421 51 2454 214
  studovna@svkpo.gov.sk
 • medziknižničná výpožičná služba - požičanie dokumentov z iných knižníc
  Námestie mládeže 1, Prešov
  +421 51 2454 214
  mvs@svkpo.gov.sk
 • medziknižničná výpožičná služba - požičanie dokumentov iným knižniciam
  Námestie mládeže 1, Prešov
  +421 51 2454 211
  mvs@svkpo.gov.sk

oddelenie historických knižničných fondov - správa historických knižničných fondov, vedecko-výskumná činnosť
vedúca oddelenia: doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD.

 • študovňa starých tlačí - historický knižný fond
  Hlavná 99, Prešov
  +421 51 2451 115
  sst@svkpo.gov.sk

dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry - dokumentácia živej rómskej kultúry
vedúci oddelenia: Mgr. Roman Čonka

 • študovňa romistiky  -
  Námestie mládeže 4, Prešov
  +421 51 2454 444
  romistika@svkpo.gov.sk

oddelenie akvizície a spracovania fondov - nákup fondov, spracovanie fondov, prezenčné služby
vedúca oddelenia: Ing. Eva Čabalová

 • čitáreň - prezenčné výpožičky, kopírovacie služby
  Hlavná 99, Prešov

  +421 51 2451 107
  citaren@svkpo.gov.sk

oddelenie ochrany fondov - uloženie fondov a správa skladov
vedúca oddelenia: Bc. Karin Brugerová

oddelenie informačných technológií - správa IKT, správa webu a portálu, digitálne spracovanie kultúrnych objektov
vedúca oddelenia: Mgr. Mária Halienová

oddelenie ekonomiky a prevádzky - financovanie, personalistika, správa majetku
vedúca oddelenia: Ing. Anna Hajníková