Objednávka rešerše

Rešeršné služby sú k dispozícii všetkým záujemcom v súlade s Knižničným poriadkom Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Objednávka rešeršných služieb sa stáva záväznou jej odoslaním a uhradením poplatku.

V prípade problémov pri objednávke, kontaktujte zamestnancov knižnice na tel. čísle +421 51 2454 210 alebo mailom na adrese resers@svkpo.gov.sk.

Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

meno a priezvisko objednávateľa
vypĺňajte v tvare +421 xxxxxx
uvádzajte v tvare meno@domena napr.: pista.hufnagel@mojmejl.sk
mesto, ulica a popisné číslo
(bližšie obsahové vymedzenie témy pomôže vylúčiť nerelevantné záznamy)