Objednávka rešerše

Rešeršné služby sú k dispozícii všetkým záujemcom v súlade s Knižničným poriadkom Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Objednávka rešeršných služieb sa stáva záväznou jej odoslaním.

Pokiaľ do 3 pracovných dní od odoslania objednávky nedostanete potvrdzujúcu správu o prijatí Vašej objednávky, kontaktujte zamestnancov knižnice na tel. čísle +421 51 2454 210 alebo mailom na adrese resers@svkpo.gov.sk.

Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

(vypĺňajte s medzimestskou predvoľbou)
(bližšie obsahové vymedzenie témy pomôže vylúčiť nerelevantné záznamy)