Vladimír Sabal: PREŠOV - MOJE MESTO

Vladimír Sabal sa narodil a celý svoj život pôsobí v Prešove. K fotografovaniu pričuchol ešte v mladosti a táto záľuba ho stále sprevádza. Patrí medzi obdivovateľov prírody, historickej architektúry mesta Prešov a jeho premien. Fascinuje ho aj detail makrosveta, ríša vtákov, hmyzu i zachytenie svetla v čase.

Odkrývanie času z minulosti pomocou fotografie obnoví v pamäti už dávno zabudnuté tváre, miesta, príbehy, a preto získava staré fotografie, ktoré porovnáva so súčasným stavom jednotlivých domov, ulíc i okolia mesta.
 

PO_moje mesto

Od 1. 3. do 31. 3. 2023 v čase od 16.00 hod. do 22.00 hod. na Hlavnej 99 vo Window gallery.

Späť na kalendár podujatí