VENI, VIDI, DESCRIPSI (Prišiel som, videl som, zapísal – nakreslil som)

Pozývame Vás na výstavu VENI, VIDI, DESCRIPSI..., od 4. apríla do 31. mája 2023 v Krajskej knižnici Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove, Centrum regionálnych dokumentov na Hlavnej 139, ktorú im naša knižnica zapožičala.

Výstava sa zameriava na staré tlače z oblasti historickej geografie, kartografie a topografie, lexikografie a literatúry. Prostredníctvom jednotlivých kontinentov, cestopisov, atlasov a sčasti aj cez zachované učebnice zemepisu ponúka pohľad na cestovanie a dobový stav poznania zachytený v tom-ktorom dokumente očami vedcov, kartografov, pedagógov i cestovateľov.

Venividi_KPOH

Verejnosti je dostupná od 4. apríla do 31. mája 2023 v Krajskej knižnici Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove, v čase otváracích hodín Centra regionálnych dokumentov na Hlavnej 139.

Späť na kalendár podujatí