Branislav Švorc: Mestský fotograf na cestách

Autor fotografií Branislav Švorc sa vo voľnom čase venuje rôznorodým aktivitám. Cestuje, fotografuje, hrá na akordeón. Rád pomáha iným ľuďom a rozbieha zmysluplné projekty. Okrem toho rád píše. Postrehy a komentáre o zážitkoch zo života, z práce či z ciest...

Švorc_vystava

Branislav Švorc vyštudoval geografiu (Mgr.) a neskôr manažment (PhD.). Pracuje pre mesto Prešov, no venuje sa aj sprevádzaniu zahraničných a domácich návštevníkov po Slovensku. Predtým pracoval v Prešovskej televízii ako redaktor a pomedzi to písal články a fotografoval pre Prešovský magazín. Počas niekoľkoročného pôsobenia na Prešovskej univerzite založil medzinárodný vedecký časopis pre mladých vedcov Mladá veda.

Digitálnu výstavu fotografií môžete vidieť od 1. 6. do 30. 6. 2023 v čase od 18.00 hod. do 23.00 hod. na Hlavnej 99 vo Window gallery.

Späť na kalendár podujatí