Milan Babej - Soľná Baňa

Prešovčan Milan Babej, pôvodným povolaním vojak, je autorom zmenšeného modelu Národnej kultúrnej pamiatky Solivar, pričom okrem technických pamiatok dotvoril do celkového obrazu aj model obcí Soľná Baňa a Solivar. Miniatúra modelu soľnej bane zobrazuje jej stav približne z 19. storočia a to aj vďaka historickým fotodokumentáciám.
Výroba tejto zmenšeniny s rozmermi 3x1,5 m trvala jeden a pol roka. 
Zobrazenie modelu nie je úplne presné, ale zachytáva základné črty v danom období. "Budovy sú vytvorené z paliet, ktoré som si narezal na potrebné časti, následne som ich obrúsil. Potom nasledovalo lepenie, maľovanie akrylovými farbami a lakovanie. Tráva a ostatná zeleň sú z materiálu nakúpeného v špecializovanom obchode,“ prezradil autor.
Cieľom tohto projektu je priblížiť históriu baníckeho mesta Soľná Baňa a dať do povedomia historickú pamiatku, na ktorú sa často zabúda.

V súčasnosti je model vo vlastníctve Slovenského technického múzea v Košiciach, ktoré spravuje Národnú kultúrnu pamiatku Solivar.

Digitálnu výstavu modelu Soľnej Bane môžete vidieť od 1. 8. do 31. 8. 2023 v čase od 18.00 hod. do 23.00 hod. na Hlavnej 99 vo Window gallery.

Späť na kalendár podujatí