Rómovia v umení. Digitálna výstava fotografií – fotograf: Roman Čonka, kurátor: Juraj Mandel.

Digitálna výstava fotografií. Môžete ju vidieť od 1. do 31. 12. 2023 v čase od 15.00 hod. do 21.00 hod. na Hlavnej 99 vo Window gallery.

December_Plagat_Roman

Roman Čonka - od roku 2009 pôsobí ako štatutárny zástupca občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré je vydavateľom rómskych novín Romano nevo ľil. Venuje sa písaniu vlastných autorských článkov, fotografii, zostavovaniu obsahu, grafike, redigovaniu. Od roku 2013 je zamestnancom Štátnej vedeckej knižnice v Prešove na oddelení dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. Od roku 2015 je vedúcim tohto oddelenia. Je producentom televízneho rómskeho národnostného vysielania v RTVS. Získal niekoľko novinárskych ocenení.

"Fotografia je súčasťou výtvarného umenia. Rómovia sú objektom fotografov na Slovensku i vo svete a častokrát je diskutabilný obsah a spôsob prezentovania Rómov prostredníctvom fotografií. Výstava Rómovia v umení prináša môj pohľad na Rómov a Rómky z oblasti umenia. Neprinášam štylizované portrétové fotografie, prinášam môj pohľad na nich cez ich emócie zachytené priamo z akcie. Realizáciu výstavy podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín SR" - hovorí Roman Čonka.

 

Späť na kalendár podujatí