Ekologická gramotnosť - Ekológia a zdravie - Znalostné skúsenosti

Prof. RNDR. Ivan Šalamon, CSc., MBA nám ponúkne svoje skúsenosti získané štúdiom vzájomných vzťahov rastlín s ich prostredím, a rastlinnými populáciami medzi sebou, ktorými sa zaoberá ekológia rastlín. Zistíme, ktoré rastliny majú význam pri obrane organizmu proti patogénom, hmyzu, ochrane pred negatívnym žiarením, pigmentácii a opelení, t. j. sú použiteľné na liečebné účely, resp. majú medicínske využitie. Mnohé liečivé substancie prírodného (rastlinného) pôvodu, extrakty, silice a rastlinné drogy pre svoje liečivé vlastnosti zaujali overené a prospešné miesta v zdravotnej starostlivosti človeka a zvierat.  Iné rastlinné prípravky však nemusia byť liečebne účinné, môžu zavádzať spotrebiteľov. Využitie neznámych liečivých, aromatických a koreninových rastlín a prípravkov z nich pri zdravotnej starostlivosti vo všeobecnosti vyžaduje obozretnosť, zistiteľnú identitu druhu a odbornú radu.

plagat_ekologia_TSK

5. marca 2024 o 16.00 h v prednáškovej miestnosti na Námestí mládeže 1

Podujatie bude realizované pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc 2024 a ako ďalšie z podujatí našej knižnice na podporu ekologickej gramotnosti obyvateľstva.

Srdečne Vás všetkých pozývame - vstup voľný !

Späť na kalendár podujatí