SACHAROVOVA CENA: Európsky parlament a ľudské práva

Plagat_Sacharovova_cena

Pozývame Vás na panelovú výstavu s názvom SACHAROVOVA CENA - Európsky parlament a ľudské práva, ktorá bude dostupná pre verejnosť v priestoroch knižnice na Námestí mládeže 1, Prešov od 26. 2. 2024 do 28. 3. 2024 v čase otváracích hodín knižnice. Vstup je voľný. 

Sacharovova cena za slobodu myslenia je najvyšším ocenením, ktoré Európska únia udeľuje za prácu v oblasti boja za ľudské práva. Prvýkrát bola udelená Nelsonovi Mandelovi a Anatolijovi Marčenkovi v roku 1988. Je vyjadrením uznania jednotlivcom, skupinám a organizáciám po celom svete, ktoré významnou mierou prispeli k ochrane slobody myslenia. Udeľuje sa za osobitný prínos v oblastiach ako obhajoba dodržiavania ľudských práv a základných slobôd - najmä práva na slobodu prejavu, ochrana práv menšín, dodržiavanie medzinárodného práva, rozvoj demokracie a budovanie právneho štátu.

Cena nesie meno ruského fyzika a disidenta Andreja Dimitrijeviča Sacharova (1921-1989), ktorý v roku 1975 získal Nobelovu cenu za mier. A. D. Sacharov sa najprv preslávil ako tvorca sovietskej vodíkovej bomby. Znepokojený dôsledkami svojej práce pre budúcnosť ľudstva sa rozhodol šíriť povedomie o hrozbách, ktoré predstavujú preteky v jadrovom zbrojení. V roku 1970 založil výbor na obranu ľudských práv a obetí politických procesov. Usiloval o prepustenie opozičných aktivistov a stal sa jedným z najodvážnejších kritikov režimu a stelesnením boja proti potlačovaniu základných práv.

 

Späť na kalendár podujatí