Sloboda očami ukrajinských umelkýň

Spracovanie témy sloboda je predmetom výstavy zapožičanej z Českého centra Bratislava. Výstava v priestoroch knižnice na Námestí mládeže 1 v Prešove bude sprístupnená 21. mája a potrvá do 28. júna 2024.

České centrum Bratislava,  Goetheho inštitút Bratislava, Francúzsky inštitút na Slovensku a OZ Aparat vyhlásili v novembri 2022 projekt Sloboda očami ukrajinských umelkýň / Freedom through the eyes of women artists, zameraný na tému slobody v ťažko skúšanej Ukrajine. Projekt bol podporený grantom Fondu Culture of Solidarity v partnerstve s EUNIC Ukraine Fund. Výstavu tvorí 15 porotou vybraných najlepších plagátov z viac než 80-tich zapojených do výzvy.

Obsah plagátu k podujatiu v texte.

Späť na kalendár podujatí