CESTOU NECESTOU... (Non solum terrarum descriptio indagatioque... krajina – priestor – kultúra)

Konferencia je usporiadaná pri príležitosti pripomenutia si 210. výročia úmrtia osvietenca, kartografa, pedagóga, lexikografa a prešovského rodáka Jána Mateja Korabinského (1740 – 1811) počas aktuálne prebiehajúcich Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2021.

Primárne je zameraná na problematiku (historickej) geografie, kartografie, cestopisnej literatúry, ale aj na iné pramene a témy spojené s cestovaním, krajinou a kultúrou ako takou.

Interdisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou sa uskutoční online prostredníctvom platformy MS Teams dňa 29. 9. 2021.

Konferencia_Cestou_necestou_program

Späť na kalendár podujatí