Vybrané metropoly severnej a východnej Európy - výstava

Anton Fogaš (*1968) pôsobí ako odborný asistent na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV Prešovskej univerzity v Prešove. Venuje sa disciplínam ako regionálna geografia Ázie, Afriky, Ameriky, Austrálie a Oceánie. V praxi sa venuje aj bádateľskej, cestovateľskej a dokumentačnej činnosti a rovnako sa venuje aj fotografovaniu, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou jeho profesie. Zo svojich ciest publikuje reportáže v periodickej tlači, spolupracuje s mediálnym prostredím a pamäťovými inštitúciami pri propagácii a prezentácii kultúrneho dedičstva.

Táto výstava je výberom fotografií vybraných metropol severnej a východnej Európy, menovite z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Estónska, Fínska, Nórska a Dánska, ktoré navštívil opakovane v poslednom desaťročí. Ide o pohľad na mestá, kultúrno-historické pamiatky, sakrálne objekty alebo momenty z reálií a každodenného života.

plagát k výstave

Späť na kalendár podujatí