prejsť do hlavného obsahu

Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov II.

Autor/Editor: Marcela Domenová

Prešov: ŠVK v Prešove, 2011. 181 s. ISBN 978-80-85734-93-5.

Predajná cena: 4,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Zborník sa venuje neznámym písomným prameňom a vybraným rukopisom, ktoré sa viažu na Prešov a zachovali sa nielen v prešovských archívoch a knižniciach, ale aj v cudzine (Slovanská knihovna, Praha). Možno uviesť rukopis cestovných poznámok Ľudovíta Frenyóa, biografický lexikón uhorských evanjelických kazateľov, učiteľov a kňazov od Jána Samuela Kleina, matriku ordinovaných superintendencie piatich slobodných kráľovských miest Horného Uhorska z rokov 1614 – 1741, cirkevnoslovanský akafistník od Ivana Juhaseviča, prešovský cyrilský rukopisný zborník duchovných piesní z 2. polovice 18. storočia, katalóg šľachtickej knižnice Gabriela Bánóa z polovice 19. storočia či orografiu Karpát od Ľudovíta Lóczyho.