prejsť do hlavného obsahu

Imagines narrantes: knižná grafika 16. storočia v historických knižniciach Prešova

Autor/Editor: Marcela Domenová

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 356 s. ISBN 978-80-85734-83-6.

Predajná cena: 18,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Publikácia z oblasti dejín knižnej kultúry je určená aj záujemcom o výtvarné umenie, konkrétne o výtvarnú a grafickú knižnú tvorbu. Publikácia čitateľom sprístupňuje vybranú knižnú grafiku (drevorezy, mediryty, lepty), ktorá sa nachádza v tlačiach zo 16. storočia. Prezentovaná grafika je súčasťou tlačí 16. storočia uložených v troch historických knižniciach mesta Prešov. Obrazový materiál je rozdelený do 19 tematických celkov, ktoré dopĺňa úvodná štúdia. Ide o kapitoly: Kniha a knižná grafika (resp. knihy a ich osudy); Osobnosti; Ľudské telo a medicína; Temperament a cnosti; Život a smrť; Sexualita a nahota; Život na vidieku; Vojna; Literatúra; Architektúra; Hudba obdobia renesancie; Botanika a alchýmia; Cestovanie a kartografia; Astrológia a astronómia; Nadprirodzené a mytologické bytosti (delí sa na 4 podkapitoly: Anjel a jeho zobrazenia; Diabol a jeho podoby; Monštrá a fantazijné bytosti; Antická mytológia ako renesančný model); Biblia (kde je predstavený Starý i Nový zákon); Cirkevný rok; Modlitba a desať Božích prikázaní a Krížová cesta. Titul je príkladom dokumentovania knižnej grafiky ako súčasti kultúrneho dedičstva.