prejsť do hlavného obsahu

Liber – Verbum – Monumentumque II.: konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách

Autor/Editor: Marcela Domenová (ed.)

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019. 176 s. ISBN 978-80-89614-63-9

Predajná cena: 10,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Interdisciplinárne ladený zborník k dejinám knižnej a duchovnej kultúry s dôrazom na gréckokatolícku konfesiu. Obsahuje časť referátov, ktoré odzneli na vedeckej konferencii Dejiny knižnej a duchovnej kultúry Slovenska (Prešov 2018). Pripomínalo sa na nej zriadenia Gréckokatolíckeho biskupstva (eparchie) v Prešove (1818) a Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove (2008). Jednotlivé štúdie sa venujú dejinám gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku i v cudzine (Ukrajina, Maďarsko), problematike emigrácie/vysťahovalectva, ale aj reformácii, vybraným osobnostiam (ako napr. Gregor Tarkovič, Ivan Kizák či Jozef Tóth), predstaveniu prameňov k cirkevným dejinám, akými sú kanonické vizitácie, schematizmy, dobová tlač, rukopisy i staré tlače (ako napríklad modlitebné knihy). Zborník obsahuje rubriky Štúdie, Kronika/Správy, Recenzie/Anotácie.