prejsť do hlavného obsahu

Liber – verbum – monumentumque IV. (Pretiosa quam sit sanitas morbus docet: osveta – zdravotníctvo – knižná kultúra)

Autor/editor: Marcela Domenová
Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021. 260 s. ISBN 987-80-89614-74-5.

Predajná cena: 14,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Interdisciplinárny zborník zameraný na problematiku zdravia, dejín zdravotníctva a medicíny, chorôb v dejinách (epidémie, pandémie a opatrenia proti ich šíreniu v minulosti), ale aj osvetovú literatúru. Venuje sa tiež osobnostiam, ktoré sa venovali téme v rámci dokumentovania problematiky alebo boli literárne činné (ako Eduard Samuel Bartsch, Ján Bijacovský, Ľudovít V. Rizner, Edmund Pascha). Obsahuje 19 príspevkov v rubrikách Štúdie a Materiály, ktoré odzneli na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou Pretiosa quam sit sanitas morbus docet... (osveta – zdravotníctvo – knižná kultúra – osobnosti) pri príležitosti pripomenutia si 250. výročia úmrtia J. A. Raymana v roku 2020 na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zborník obsahuje aj rubriku Recenzie/Anotácie.