prejsť do hlavného obsahu

Marketing: vývoj od klasického k novodobému

Autor/Editor: Peter Dorčák, Mária Dorčáková

Prešov: ŠVK v Prešove, 2008. 115 s. ISBN 978-80-85734-76-8.

Predajná cena: 2,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Tematická publikácia obsahuje aj teoretické časti – vznik a historický vývoj marketingu, podstatu, vývoj, alternatívne metódy a techniky marketingu, nové trendy (guerrilla marketing, pay-per-click), návrhové časti, pravidlá, ktoré by mohli pomôcť firme pri realizácii marketingovej stratégie. Okrem faktografie poskytuje 229 bibliografických záznamov, dostupné pramene a literatúru k problematike marketingu.