prejsť do hlavného obsahu

Naukovi zapysky : článková bibliografia č. 1. – 19.

Autor/Editor: Mária Ňachajová

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 128 s. ISBN 978-80-85734-84-3.

Predajná cena: 3,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Článková retrospektívna bibliografia vedeckého periodika Naukovi zapysky (pôvodne Zapysky Naukovoho tovarystva – Zápisky vedeckej spoločnosti), ktoré vychádzalo v ukrajinskom jazyku v rokoch 1972 – 1994 a bolo vydávané Kultúrnym zväzom ukrajinských pracujúcich v ČSSR (od roku 1990 Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky) v Prešove. Publikujúci autori periodika boli združení v Ukrajinskej vedeckej spoločnosti. Z obsahového hľadiska sa Naukovi zapisky venovali problematike jazykovedy, kulturológie, literárnym dejinám a etnografii. Publikácia obsahuje 246 záznamov z čísel 1 – 19, je doplnená o dve štúdie, obrazovú prílohu a registre (menný, predmetový a zemepisný).