„VOJNU TREBA ZAČAŤ TAK, ABY SA ZDALO, ŽE SA NEUSILUJE O NIČ INÉ NEŽ O MIER“

Pozývame vás na výstavu knižnej grafiky do študovne starých tlačí na Hlavnej 99, od 29. 9. 2023 do 25. 1. 2024.

Názov panelovej výstavy je nanajvýš aktuálny, hoci naznačuje iné úmysly, ktoré vojenské konflikty a mocenské záujmy môžu i nemusia predznamenávať. Ide o citát Ciceróna Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quasita videatur, t. j. Vojnu treba začať tak, aby sa zdalo, že sa neusiluje o nič iné než o mier. Výstava prezentuje vybrané ukážky bitiek, vojen, zbraní či osobností  v podobe knižnej grafiky v starých tlačiach, ktoré často retrospektívne dokumentujú isté dejinné i vojenské udalosti od obdobia staroveku. Cieľom je poukázať na dokumentačnú a výpovednú hodnotu starých tlačí, ktoré sa zachovali v historickom fonde ŠVK.  Obrazové ukážky dopĺňajú samotné tlače, dokumenty, dobová literárna tvorba odrážajúca vojnové udalosti a súčasná odborná spisba k vojenským dejinám. Výstava je usporiadaná paralelne s tematicky ladenou vedeckou konferenciou (Status belli)  počas DEKD 2023.

Výstava je dostupná v termíne 25. 9. 2023 – 25. 1. 2024.

Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, v čase otváracích hodín študovne starých tlačí. Vstup je voľný!

Späť na archív noviniek