Vybrané cudzokrajné liečivé rastliny pestované na Slovensku

Prednáška odborného garanta prof. RNDr. Ivana Šalamona, CSc., MBA sa uskutoční dňa 10. júna 2024 o 16.00 h na Námestí mládeže 1, Prešov. Je to ďalšie z podujatí našej knižnice na podporu ekologickej gramotnosti obyvateľstva. Vstup je zdarma.

V súčasnosti liečivé, aromatické a koreninové rastliny, predstavujú bohaté zdroje, komerčne dôležité pre výrobu potravín, chutí, vôní, kozmetiky a hromadne vyrábaných prípravkov.

Najčastejšie zdroje a možnosti ich získavania sú:

  • zber z prírody (podmienky ex situ) z rôznych stanovíšť (lúky, lesy, háje a pod.), 
  • zber z maloplošných a veľkoplošných pestovateľských plôch (polia, záhrady, záhumienky a pod.),  
  • introdukcia (zavádzanie) vybraných cudzokrajných liečivých rastlín do pestovania v agroekologických podmienkach Slovenska.

Úspešné zavedenie u nás sa podarilo pri viacerých cudzokrajných rastlinách – napríklad echinacea purpurová (Echinacea purpurea /L./ Moench.), echinacea bledá (Echinacea pallida /Nutt./), kotvičník zemný (Tribulus terrestris L.), pestrec mariásky (Silybum marianum (L.) GAERTN.), všehojovec štetinatý (Eleutherococcus senticosus Rupr. et Maxim) a podobne.

V dnešnej dobe drogy týchto rastlinných druhov predstavujú veľký obchodný potenciál z hľadiska rastlinného materiálu a ešte väčší vo forme extraktov, silíc,  izolovaných čistých prírodných látok a ďalších ingrediencií pridávaných do mnohých jedál, nápojov, voňaviek, aromatických zmesí a farmaceutických výrobkov.

Obsah plagátu k podujatiu v texte.

 

Zároveň si budete môcť pozrieť aj výstavu vybraných druhov semien rastlín, byliniek a osív, ktoré sa využívajú k siatiu na Slovensku.

Späť na archív noviniek