Nedostupnosť on-line katalógu a návratového automatu ŠVK

z dôvodu odstávky knižničného systému, v dňoch 1. 4. 2021 20:00 (štvrtok) - 6. 4. 2021 06:00 (utorok)

z tohto dôvodu nebude možné objednávanie a predlžovanie výpožičnej doby dokumentov ani ich vrátenie v návratovom automate.

Od 6. 4. 2021 do 20. 4. 2021 si môžete uplatniť reklamáciu, z dôvodu nedostupnosti systému na kontaktoch: okis@svkpo.gov.sk alebo telefonicky: 051 2454 212.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

Späť na archív noviniek