Poskytovanie služieb knižnice od 21. 4. 2021

v štandardných otváracích hodinách môžu používatelia/návštevníci knižnice využívať už aj služby čitárne a študovní

v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 214/2021, vyhláškami ÚVZ SR č. 175/2021, 186/2021, 187/2021 a podľa usmernenia zamestnanca knižnice.

Do priestorov knižnice je povolený vstup:

  • len s prekrytím horných dýchacích ciest (po celú dobu pobytu v priestoroch knižnice) minimálne s respirátorom FFP2;
  • po preukázaní sa relevantným dokladom o negatívnom výsledku testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo iným potvrdením o výnimke definovaným vo vyhláške ÚVZ č. 187/2021 (§1, bod 2), pozri na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf;
  • po aplikovaní dezinfekcie na ruky alebo pri použití rukavíc.

Zároveň upozorňujeme, že:

  • počet návštevníkov v interiéri knižnice v jednom okamihu (vrátane 2m odstupu) je nasledovný:

          čitáreň                                                                                                 2 osoby

          informačné –vedecké centrum                                                       2 osoby

          návratový automat                                                                           1 osoba

          vestibul, požičovňa, katalóg, registrácia                                       4 osoby

          slovanská študovňa a študovňa starých tlačí                              3 osoby

          študovňa: romistiky, všeobecná a viazaných periodík               2 osoby

  • vo vnútorných priestoroch knižnice môžu čitatelia sedieť len jednotlivo (mimo členov spoločnej domácnosti);
  • vypožičané dokumenty je možné vrátiť (bez obmedzenia) iba prostredníctvom samoobslužného návratového automatu (na vstup do tohto priestoru nie je potrebné predkladať vyššie uvedené potvrdenia);
  • vo všetkých priestoroch knižnice, resp. v jej blízkosti nie je dovolené konzumovať pokrmy a nápoje;
  • požadujeme priniesť si vlastné pero.

Ďakujeme, že využívate naše služby a chránite seba i nás!

Späť na archív noviniek