Od 27. apríla 2021

je v platnosti vyhláška ÚVZ SR č. 196/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_196.pdf

ruší vyhlášku ÚVZ SR č. 194/2021 zo dňa 23. apríla 2021.

Späť na archív noviniek