Vážení používatelia/návštevníci, upozorňujeme Vás na skutočnosť, že pri vstupe do našej knižnice

nebudeme vyžadovať negatívny test. Pre okresy v 1. a 2. stupni varovania počas dňa neplatí zákaz vychádzania, preto Vás radi privítame v našej knižnici počas otváracích hodín

zároveň dávame do pozornosti novú Vyhlášku ÚVZ SR č. 199/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a Vyhlášku ÚVZ č. 200/2021 (zrušuje Vyhlášku ÚVZ č. 197/2021), ktorá nariaďuje detailné pravidlá týkajúce sa režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,

pozri: Vyhláška ÚVZ č-199_2021

pozri: Vyhláška ÚVZ č- 200_2021 

 

V platnosti je naďalej UV SR č. 215/2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu a UV SR č. 229/2021,

pozri: UV SR 215_2021 

pozri: UV SR 229_2021 

 

Späť na archív noviniek