Zmena vstupu do knižnice a nedostupnosť samoobslužného návratového automatu

Dňa 21. júna 2021 začínajú búracie práce v rámci 2. etapy rekonštrukcie oddelenia knižnično-informačných služieb, ktorej cieľom je vybudovanie nájazdovej rampy, nové schodisko a inštalácia výťahu pri hlavnom vstupe do budovy knižnice.

Z uvedeného dôvodu pristupujeme od pondelka 21.6.2021 k nasledovným zmenám:

  1. dočasná zmena vstupu do budovy knižnice, to znamená, že pre vstup do knižnice bude prístupný iba vchod na Námestí mládeže 4, zboku od Národnej diaľničnej spoločnosti.
  2. nedostupnosť samoobslužného návratového automatu pre vrátenie vypožičaných dokumentov, ktoré bude možné vrátiť iba počas otváracích hodín požičovne – priamo u zamestnanca.

Touto cestou sa Vám ospravedlňujeme za spôsobené obmedzenia a nepríjemnosti, ktoré nastávajú v dôsledku rekonštrukčných prác. Zároveň Vás žiadame o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v okolí budovy. Veríme, že snahu zmodernizovať naše priestory oceníte, a že nám zachováte svoju priazeň.

V prípade akýchkoľvek otázok (najmä o poskytovaných službách, obmedzeniach pri vstupe do knižnice a náhradných priestoroch) Vám odporúčame kontakty: okis@svkpo.gov.sk alebo tel. 0918 760 591, 051/245 42 12, resp. sledovať oznamy na www.svkpo.sk.

Späť na archív noviniek