Via trita est tutissima - výstava

Ponúkame vám online výstavu v privátnej zóne našej webovej stránky. Je dostupná od 30.9.2021 do 30.12.2022

Výstava Via trita est tutissima, t. j. vychodená cesta je najbezpečnejšia... posúva používateľa z prostredia klasických expozícií starých tlačí, kartografického či lexikografického materiálu do online prostredia, keďže nie každý zo záujemcov si môže prísť pozrieť staré a vzácne tlače fyzicky. Pozostáva z vybraných ukážok z oblasti geografie, kartografie, topografie s doplnením o cestopisnú a odbornú spisbu najmä z historického fondu ŠVK v Prešove. Tematicky je delená do viacerých celkov s dorazom na cestopisy, čím sa záujemcom ponúkne pohľad na zobrazovanie a popisovanie nášho mesta, regiónu, krajiny či vybraných kútov – častí sveta očami našich predkov, vedcov či cestovateľov.

Výstava_VIA TRITA_do 30-12-2022  

Späť na archív noviniek