Literárna súťaž pre mládež

Je tu ďalší ročník literárnej súťaže Ministerstva obrany SR.

Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVII. ročník súťaže v tvorivom písaní, ktorá je určená pre študentov stredných škôl a poslucháčov vysokých škôl. Mladí ľudia môžu súťažiť v žánroch poviedka a úvaha v slovenskom jazyku na tému VOJENSKÁ PRÍSAHA.

Súťažné práce treba posielať do 21. 11. 2021 na e-mailovú adresu sutaz@mil.sk a z prihlásených prác odborná porota rezortu obrany vyberie do finále v každej kategórii po 5 najlepších. Ale pozor! Práce musia spĺňať základné kritériá a obsahovať požadované náležitosti. Tie, ktoré postúpia do finále, budú v dňoch 1. - 6. 12. 2021 uverejnené na facebookovom profile Ministerstva obrany SR (www.facebook.com/mosr.sk), kde ich bude môcť hodnotiť aj verejnosť.

Výsledky súťaže organizátori zverejnia 8. 12. 2021. Prvé tri najlepšie hodnotené práce v každej kategórii získajú okrem iných ocenení aj finančné prémie 500, 400 a 300 eur a víťazné práce uverejní rezortný mesačník ministerstva OBRANA na svojich stránkach. Podrobnosti o súťaži, ďalšie informácie aj formuláre GDPR nájdu záujemcovia na webe súťaže www.mosr.sk/sutaz-2021/

LITERÁRNA SÚŤAŽ 2021 - plagát

Späť na archív noviniek