Vplyvy fajčenia na ľudské zdravie – výstava

Pozývame Vás na tematicky zameranú výstavu knižničného fondu. Môžete si ju pozrieť od 1. do 30.11.2021, v čase od 16.00 h do 22.00 h, na Hlavnej 99 vo Window gallery a zaregistrovaní používatelia prostredníctvom privátnej zóny

alebo fyzicky na Námestí mládeže 1.

Výstava prezentuje výber dokumentov z knižničného fondu tematicky zameraného na boj proti fajčeniu a pomoc pri zdolávaní jednej z najväčších závislostí, ktorá človeku znižuje kvalitu jeho života.

 

 

Späť na archív noviniek