Solidarita ako základný princíp spoločnosti – výstava

Pozývame Vás na tematicky zameranú výstavu knižničného fondu. Môžete si ju pozrieť od 1. do 31.12.2021, v čase od 16.00 h do 22.00 h, na Hlavnej 99 vo Window gallery a zaregistrovaní používatelia prostredníctvom privátnej zóny

alebo fyzicky na Námestí mládeže 1.

Výstava prezentuje výber dokumentov z knižničného fondu tematicky zameraného na solidaritu z viacerých uhlov pohľadu: cez etiku solidarity, jej opodstatnenie v medzigeneračných vzťahoch pri riešení najrôznejších problémov, tiež v otázkach viery a dôstojnosti človeka, spoločenskú transformáciu solidarity ale aj silu, ktorú dáva komunitám, pri potrebách riešenia kvality života, s cieľom jej zlepšovania.

Späť na archív noviniek