Ďalšia novinka v knižnici

Ponúkame prístup k licencovanej databáze ARCANUM.

Čo je Arcanum Digitheca (ADT) a čo obsahuje?

Fulltextová licencovaná databáza Arcanum Digitheca (ADT) je produktom spoločnosti Arcanum Database Ltd. (https://adt.arcanum.com/hu/) a predstavuje najväčšiu digitálnu databázu periodík v Maďarsku.

Umožňuje fulltextové vyhľadávanie, prístup a štúdium zdigitalizovaných dokumentov, tlačených zdrojov uhorských, teda maďarských, ale aj slovenských dejín. Dominuje v nej periodická tlač (vedecké a odborné časopisy, týždenníky, denníky a i.), ale zastúpené sú aj encyklopédie a lexikóny, kalendáre, výročné správy i ročenky a iné dokumenty vydané v maďarskom jazyku. Aktuálne obsahuje databáza 38 535 905 strán vedeckého a kultúrneho obsahu, pričom sa naďalej systematicky buduje. Stránka databázy Arcanum je v maďarskom, rumunskom a anglickom jazyku.

Komu  je Arcanum Digitheca (ADT) určená a čo ešte obsahuje?

Je určená všetkým, ktorí sa zaoberajú výskumom dejín vo viacerých oblastiach (politické, hospodárske, kultúrne či spoločenské dejiny, archeológia a i.), ale aj tým, ktorí sa zaujímajú o iné vedné odbory ako politológia, teológia, ekonómia, právo, etnografia, sociológia, psychológia, jazykoveda a literatúra, geografia, geológia, medicína, prírodné vedy ako napríklad chémia či fyzika. Záujemcovia si nájdu aj tituly, ktoré sa venujú športu, doprave, architektúre, divadlu a umeniu, hobby, minulému i súčasnému životu zachytenému v periodikách z obdobia od polovice 19. storočia až po našu súčasnosť.

Ako a kde získam prístup?

Databáza je sprístupnená od apríla 2022 v priestoroch študovne starých tlačí a v čitárni na Hlavnej 99, v priestoroch všeobecnej študovne na Námestí mládeže 1 pre všetkých zaregistrovaných používateľov zdarma. Používatelia knižnice môžu vidieť a študovať celé dokumenty, každému z nich sa umožňuje počas jedného štúdia (prihlásenia sa) stiahnutie maximálne 50 strán dokumentov.

Podrobnejšie informácie ako aj pomoc pri vyhľadávaní dokumentov záujemcom poskytnú zamestnanci knižnice v priestoroch študovní a čitárne.

Späť na archív noviniek