Ponúkame Vám možnosť vyjadriť sa k práci knižníc

prostredníctvom dotazníka,

ktorý pripravilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre kultúrne dedičstvo a knihovníctvo. Výstupy použije pri tvorbe koncepčných strategických materiálov zameraných na zabezpečenie ďalšieho rozvoja knižničného systému Slovenskej republiky.

Link: https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/558828?lang=sk

Ďakujeme za čas, ktorý si vyhradíte na vyplnenie dotazníka aj za spoluprácu.

 

 

 

 

 

Späť na archív noviniek