Novinky v Beck-online

s radosťou Vás informujeme o zaradení ďalších 2 titulov do knižnice Beck-online

Posledné pridané tituly (7/2022): do modulu obchodné právo prvé vydanie veľkého komentára ku Obchodnému zákonníku, Patakyová a kol. (bezkonkurenčne najaktuálnejší titul na trhu, obsahuje aj poslednú novelu 111/2022 Z. z.); do modulu verejné právo Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Kubincová, S., Jamrichová, T..

Prístup k databáze Beck-online máte možnosť využívať priamo z pohodlia Vášho domova, po prihlásení sa do privátnej zóny na našej webovej stránke, alebo v priestoroch našej knižnice: v študovni na Námestí mládeže 1 a v priestoroch čitárne na Hlavnej 99.

Bližšie informácie Vám poskytnú naši zamestnanci.

Späť na archív noviniek