Dôležité upozornenie - Nedostupnosť knižničného systému

Vážení používatelia, v dňoch 9.8.2019 (16:00 hod.) až 14.8.2019 (6:00 hod.) bude prebiehať technická údržba knižnično-informačného systému Virtua v SNK Martin. Z toho dôvodu bude on-line katalóg ŠVK mimo prevádzky. Objednávanie kníh, vypožičiavanie a návrat, ani predlžovanie výpožičnej doby nebude možné. Rovnako nebude možné využívať návratový automat na vrátenie dokumentov.   Za spôsobené problémy sa vopred ospravedlňujeme.

Vážení používatelia,
v dňoch 9.8.2019 (16:00 hod.)14.8.2019 (6:00 hod.) bude prebiehať technická údržba knižnično-informačného systému Virtua v SNK Martin. Z toho dôvodu bude on-line katalóg ŠVK mimo prevádzky.
Objednávanie kníh, vypožičiavanie a návrat, ani predlžovanie výpožičnej doby nebude možné.

Rovnako nebude možné využívať návratový automat na vrátenie dokumentov.
 

Za spôsobené problémy sa vopred ospravedlňujeme.

Späť na archív noviniek