Novinky v Beck-online

s radosťou Vás informujeme o zaradení nového vydania komentára k Zákonníku práce.

Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej obsahuje komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť a jednotlivé ustanovenia tohto základného predpisu pracovného práva vrátane zmien zavedených zákonom č. 222/2022 Z. z., 248/2022 Z. z. a tiež č. 350/2022 Z. z.

Výklad ustanovení komentára je podrobný, prakticky zameraný a aktuálny, reaguje na najnovšie legislatívne zmeny, akými sú napríklad zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky či príspevku na štátom podporované nájomné bývanie a okrem doplnenej bohatej a aktuálnej judikatúry slovenských a českých súdov a tiež Súdneho dvora  EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva obsahuje ako prílohu aj zákon č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní.

Prístup k databáze Beck-online máte možnosť využívať priamo z pohodlia Vášho domova, po prihlásení sa do privátnej zóny na našej webovej stránke, alebo v priestoroch našej knižnice: v študovni na Námestí mládeže 1 a v čitárni na Hlavnej 99.

Bližšie informácie Vám poskytnú naši zamestnanci.Späť na archív noviniek