Milan Babej - Soľná Baňa

Digitálnu výstavu modelu Soľnej Bane môžete vidieť od 1. 8. do 31. 8. 2023 v čase od 18.00 hod. do 23.00 hod. na Hlavnej 99 vo Window gallery.

Prešovčan Milan Babej, pôvodným povolaním vojak, je autorom zmenšeného modelu Národnej kultúrnej pamiatky Solivar, pričom okrem technických pamiatok dotvoril do celkového obrazu aj model obcí Soľná Baňa a Solivar. Miniatúra modelu soľnej bane zobrazuje jej stav približne z 19. storočia a to aj vďaka historickým fotodokumentáciám.
Výroba tejto zmenšeniny s rozmermi 3x1,5 m trvala jeden a pol roka.  Zobrazenie modelu nie je úplne presné, ale zachytáva základné črty v danom období. "Budovy sú vytvorené z paliet, ktoré som si narezal na potrebné časti, následne som ich obrúsil. Potom nasledovalo lepenie, maľovanie akrylovými farbami a lakovanie. Tráva a ostatná zeleň sú z materiálu nakúpeného v špecializovanom obchode,“ prezradil autor.

Cieľom tohto projektu je priblížiť históriu baníckeho mesta Soľná Baňa a dať do povedomia historickú pamiatku, na ktorú sa často zabúda.

Späť na archív noviniek