Literárna súťaž

Si tvorivý človek? Rád/rada píšeš? Pero je Tvoj pracovný nástroj? Potom aj pre Teba vyhlasujeme súťaž v písaní eseje.

Štátna vedecká knižnica v Prešove vyhlasuje 1. ročník súťaže v tvorbe eseje na tému Čo pre mňa znamená byť Európanom.

Stačí si pozrieť Štatút súťaže, podmienky prihlasovania prác vo Vyhlásení súťaže, vziať do ruky pero alebo otvoriť počítač a do dvoch mesiacov nám poslať svoju esej. 

A my sa budeme veľmi tešiť na Vaše práce.

Literárna súťaž

Späť na archív noviniek