Upozornenie - vyhotovenie rešerše je podmienené úhradou vopred !!!

Dňom 1. decembra 2023 vstúpil do platnosti nový Knižničný poriadok ŠVK v Prešove. Podmienkou vypracovania rešerše je pripísanie platby za rešerš na účet knižnice.

Výšku poplatku si zvolí sám objednávateľ rešerše podľa výberu:

a) do 50 záznamov, vrátane 7,00 eur

b) od 51 záznamov 10,00 eur

c) expresné vyhotovenie 27,00 eur (do 50 záznamov vrátane) - do 2 pracovných dní po prijatí úhrady 

d) expresné vyhotovenie 30,00 eur (od 51 záznamov) - do 2 pracovných dní po prijatí úhrady 

Údaje k prevodu:

IBAN: SK0681800000007000070836

variabilný symbol: 164682

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť: Resers, Meno, Priezvisko (objednávateľa rešerše).

Po prijatí úhrady na účet knižnice rešerš vyhotovíme a odošleme mailom.

https://www.svkpo.sk/data/files/page/27/kniznicny-poriadok-2023-pdf-3ispy.pdf

Čakacia doba na vyhotovenie je momentálne 2 mesiace.

Späť na archív noviniek