Aktuálny stav rómskych štúdií IV - vedecká konferencia v dňoch 7. - 8. 12. 2023

ŠVK v Prešove v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove a Spoločenskovedným ústavom SAV, organizujú vedeckú konferenciu:

Aktuálny stav rómskych štúdií IV 

miesto konania konferencie: Prešovská univerzita v Prešove, Rektorát PU, (č. E 221, Ul. 17. novembra č. 15).

Program konferencie

Vedecká konferencia sa koná v dňoch 7. - 8. 12. 2023

Späť na archív noviniek