Štátna vedecká knižnica v Prešove má nového riaditeľa

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vymenovalo Mgr. Petra Čekana, PhD. do funkcie štatutárneho orgánu Štátnej vedeckej knižnice v Prešove – riaditeľa Štátnej vedeckej knižnice v Prešove od 1. 7. 2024 do uskutočnenia výberového konania.

Nový riaditeľ bol vymenovaný po odchode Mgr. Valérie Závadskej do dôchodku 30. 6. 2024.

Mgr. Peter Čekan, PhD.  ukončil magisterské štúdium na Prešovskej univerzite v odbore učiteľstvo. Svoje doktorandské štúdium úspešne absolvoval na Technickej univerzite v Košiciach v odbore prevádzka lietadiel. Od roku 2007 do 2024  pôsobil ako zamestnanec Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na rôznych pozíciách.

Fotografia riaditeľa Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Mgr. Peter Čekan, PhD.

Späť na archív noviniek