Oznam o prevencii nákazy koronavírusom

Štátna vedecká knižnica prijala preventívne opatrenia na zabránanie šírenia ochorenia COVID-19, vyvolané novým koronavírusom.

V tejto súvislosti vyzývame používateľov a návštevníkov Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, aby nenavštevovali knižnicu a nezúčastňovali sa podujatí organizovaných v knižnici v príp., že v posledných 14-tich dňoch:

  • boli v kontakte s osobami, u ktorých bol koronavírus potvrdený,
  • boli v kontakte s osobami, ktoré sa ocitli v karanténe pre podozrenie z možnosti ochorenia koronavírusom,
  • sa vrátili z krajiny s potvrdeným výskytom koronavírusu,
  • sa objavili u nich príznaky choroby COVID-19.

V prípade potvrdenia ochorenia u používateľa, ktorý má požičané dokumenty z knižničného fondu, je nevyhnutné telefonicky alebo mailom kontaktovať oddelenie knižnično-informačných služieb na telefónnom čísle 051/2454 212, 0918760591, okis@svkpo.gov.sk.

Zároveň dávame do pozornosti opatrenia a pokyny hlavného hygienika SR zverejnené na www.uvzsr.sk.

Späť na archív noviniek