Knižničný systém a návratový automat už v prevádzke

Oznamujeme Vám, že knižnično-informačný systém Virtua je po výpadku opäť v prevádzke.

Vypožičané dokumenty si môžete predĺžiť prostredníctvom online katalógu alebo vrátiť v návratovom automate na Námestí mládeže 1.

Späť na archív noviniek