Nedostupnosť knižničného systému

Vážení používatelia, z dôvodu vážnej poruchy v SNK Martin je momentálne nedostupný knižnično-informačný systém Virtua v SR. Z tohto dôvodu Vám nemôžeme poskytovať služby – vypožičiavanie, vrátenie ani predlžovanie dokumentov. Zároveň Vám oznamujeme, že mimo prevádzky sú aj on-line katalóg a návratový automat. Za problémy, ktoré sme Vám spôsobili, sa vopred ospravedlňujeme.  

Vážení používatelia,

z dôvodu vážnej poruchy v SNK Martin je momentálne nedostupný knižnično-informačný systém Virtua v SR. Z tohto dôvodu Vám nemôžeme poskytovať služby – vypožičiavanie, vrátenie ani predlžovanie dokumentov. Zároveň Vám oznamujeme, že mimo prevádzky sú aj on-line katalóg a návratový automat.

Za problémy, ktoré sme Vám spôsobili, sa vopred ospravedlňujeme.
 

Späť na archív noviniek