Dôležitý oznam k prevádzkovým postupom počas pandémie ochorenia COVID-19

Vážení používatelia a návštevníci knižnice, v záujme ochrany zdravia a prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 vás prosíme o rešpektovanie týchto zásad:

  • nevstupujte do priestorov knižnice, ak vykazujete známky akútneho respiračného ochorenia (zvýšená telesná teplota, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie),
  • do priestorov knižnice vstupujte len s prekrytím horných dýchacích ciest (povinné po celú dobu pobytu v priestoroch knižnice),
  • po vstupe do priestorov použite dezinfekciu,
  • dodržujte počet návštevníkov v interiéri ŠVK v jednom okamihu (vrátane dvojmetrových odstupov) nasledovne:

         čitáreň                                                                      3 osoby

         informačné –vedecké centrum                            2 osoby

         návratový automat, vestibul, požičovňa, katalóg, registrácia       5 osôb

         slovanská študovňa a študovňa starých tlačí    3 osoby

         študovňa romistiky                                                2 osoby

         študovňa viazaných periodík                               2 osoby

         všeobecná študovňa                                             3 osoby

  • vo vnútorných priestoroch knižnice môžu čitatelia sedieť len jednotlivo (nevzťahuje sa na členov spoločnej domácnosti),
  • pri použití toaliet v priestoroch knižnice vás žiadame, aby ste dbali na dôslednú hygienu a dezinfekciu rúk.

Prosíme všetkých používateľov a návštevníkov knižnice, aby prijaté obmedzenia rešpektovali a boli trpezliví.

ŠVK v Prešove si vyhradzuje právo neumožniť vstup osobám, ktoré nebudú dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených opatrení.

Za pochopenie ďakujeme.

Späť na archív noviniek